Mobildekningen i Hortavær

image

Telenor melder følgende om mobildekningen:

I Hortavær er det GSM-celler med extended cell som dekker best. De som ligger nermest av disse er Falkhetta og Vattafjell i Vikna kommune. De ligger ca 40 km unna, og da kan man ikke forvente optimal dekning. Det skal svært lite hindringer til for at dekningen faller helt bort.
Vi har en stasjon på Leka som ligger ca 17 km unna, men den har ingen skyteretning mot Hortavær, og ligger for lavt til å kunne bidra med noe vesentlig.
Jeg kan ikke se at det er 3G dekning på fiskeværet, men dersom det finnes vil jeg anbefale å låse telefonen til 2G, som du også foreslo.
De cellene som er nevnt er ikke endret siden idriftsetting, og jeg har ingen forklaring på hvorfor forholdene oppfattes å ha blitt dårligere. Det eneste må være at nye apparater kanskje har dårligere følsomhet.
Det er ingen planer om utbygging som kan tenkes å bedre forholdene i Hortavær.

 

Om bjornars