Malerjobbing på Valen

I midten av September 2011 var vi igjen ute i Hortavær. Denne gangen for å gjøre endel malingsarbeide for vegger og vindusomramminger, samt gjøre klart noe stillasjematerialer. Godt malervær.

Om bjornars